Vi har i samarbejde og som underentreprenør til Envidan været med til at opføre et nyt stort renseanlæg hos Assens Forsyning.
Opgaven er nu ved at være afsluttet og vi er glade for at være en del af holdet, som har opført anlægget.
Vi ønsker alle en rigtig god weekend ????