Renseanlæg/Pumpestationer
Igangværende projekter
 • Smedeentreprise, Udvidelse, Brørup Renseanlæg, Vejen Forsyning
 • Maskinentreprise, Havnbjerg Vandværk, Sønderborg Vandforsyning
 • Pumpeleverance, Ornum Renseanlæg, Kalundborg Renseanlæg
 • Smedeentreprise, Nye efterklaringstanke, BIOFOS – Renseanlæg Damhusåen, Envidan
Afsluttede projekter
 • 2023 – Smedeentreprise, Nyt Renseanlæg, Assens, Envidan
 • 2023 – Smedeentreprise, Permanent MBBR project, Fredericia, SUEZ Water
 • 2022 – Smedeentreprise, Udligningstanke på Branderup Mejeri, Arla Food
 • 2022 – Smedeentreprise, Fornyelse af slamskraberbroer, Ålborg Øst Renseanlæg, Ålborg Spildevand
 • 2022 – Smedeentreprise, Udbygning af biologi, Ulfborg Renseanlæg, Vestforsyning Erhverv
 • 2022 – Smedeentreprise, Ny efterklaringstank, Fuglebjerg Renseanlæg, NK Forsyning
 • 2022 – Smedeentreprise, Ny forbehandling mv., Stoholm Renseanlæg, Energi Viborg
 • 2022 – Smedeentreprise, Procesudvidelse, Nr. Vium Mejeri, Arla Food
 • 2022 – Smedeentreprise, Ny slamafvanding, Mariagerfjord Vand
 • 2022 – Smedeentreprise, Overdækning af slamlager, Vejle Renseanlæg, Vejle Spildevand
 • 2022 – Smedeentreprise, Rådnetank og gasanlæg, Herning Renseanlæg, Herning Vand
 • 2021 – Smedeentreprise, Fornyelse af bundbeluftning, Bjerringbro Renseanlæg, Energi Viborg Vand
 • 2021 – Smedeentreprise, Mariagerfjord Renseanlæg, Etape 1, Envidan
 • 2021 – Smedeentreprise, Mariagerfjord Renseanlæg, Etape 2, Envidan
 • 2021 – Dækselleverance til pumpestation i Göteborg, Sverige
 • 2020 – Smedeentreprise, Slamstrategi, Kolding Centralrenseanlæg, Blue Kolding Energi
 • 2020 – Smedeentreprise, Ny forbehandling, Bjerringbro Renseanlæg, Energi Viborg Vand
 • 2020 – Anlægsfornyelse på Fåborg Renseanlæg, FFV Spildevand
 • 2019 – Smedeleverance på Dannemare Renseanlæg, Envidan
 • 2019 – Smedeentreprise, Kondensatbygværk, Vejle Renseanlæg, Vejle Spildevand
 • 2019 – Smedeentreprise, Nyt indløbsbygværk, Nørre Nebel Renseanlæg, Din Forsyning
 • 2019 – Smedeentreprise, Renovering af Hunseby Renseanlæg, Fase 2, Lolland Spildevand
 • 2019 – Smedeentreprise, Slamafvanding, Middelfart Spildevand
 • 2019 – Dæksler, Flydetrapper, Stålarbejder, Højstrupvej, VandCenter Syd
 • 2019 – Smedeentreprise, Bassinanlæg Klintevej, Blue Kolding, Nørgaard Anlæg
 • 2018 – Smedeentreprise, Udvidelse af Fælles Renseanlæg i Nr. Vium, Arla Foods, Envidan
 • 2018 – Smedeleverance på Solrødgaard Renseanlæg, Opførelse af nyt renseanlæg for Hillerød Forsyning, Jakobsen & Blindkilde
 • 2018 – Smedeleverance, Gårslev Bassinanlæg, Vejle Spildevand
 • 2018 – Maskinentreprise, Efterklaringstanke på Frederikssund Renseanlæg, Novafos
 • 2017 – Tinghøj Beholderanlæg i Søborg, NCC Construction Danmark
 • 2017 – Smedeleverance på Egå Renseanlæg, Envidan
 • 2017 – Bassinanlæg Hertug Hans Plads, Provas Haderslev Spildevand
 • 2016 – Rammeaftale for renovering og fornyelse af dæksler, Svendborg Spildevand
 • 2016 – Etablering af efterklaringstank på Hørning Renseanlæg, Skanderborg Forsyningsvirksomhed
 • 2016 – Maskinleverance, Forsinkelsesbassin Riberdyb, Blue Kolding
 • 2016 – Effektivisering af ristegodshåndtering på Marselisborg Renseanlæg, Århus Vand
 • 2016 – Maskinentreprisen på Gråsten Vandværk, Sønderborg Vandforsyning
 • 2016 – Udvidelse af installationer for nyt procesanlæg, Vandrens-Stigsnæs Industripark
 • 2016 – Smedeentreprise Billund BioRefinery (Grindsted Renseanlæg), Billund Energi
 • 2016 – Renovering af bassinanlæg Påbyvej Kolding, Blue Kolding
 • 2015 – Maskinentreprise Pandrup Renseanlæg, Jammerbugt Forsyning
 • 2015 – Levering og montering af trappe og repos entrepriser ved 4 pumpestationer, Det nordlige Odense, Vand Center Syd
 • 2015 – Filterleverance, Fredericia Spildevand
 • 2015 – Dækselentreprise Riberdyb, Kolding Spildevand
 • 2015 – Pumpestation Gasværksvej i Aabenraa, B. Schrøder
 • 2015 – Bundbeluftning, Them Renseanlæg, Silkeborg Spildevand
 • 2015 – Dækselentreprise Langelinie, Aarsleff Langelinie
 • 2015 – Smedeentreprise Langelinie, Aarsleff Langelinie
 • 2015 – Aktiv Slampumpestation, Ejby Mølle Renseanlæg, TC Anlæg
 • 2015 – Beluftningsentreprise Østre Strand Renseanlæg, Morsø Forsyning
 • 2015 – Smedeleverance til bassin ved Stadionvej i Odense, Vandcenter Syd
 • 2015 – Udbygning af Vissenbjerg Renseanlæg, Assens Rensning
 • 2015 – Renovering af forbehandling mv. på Strandgården Renseanlæg, Svendborg Spildevand
 • 2015 – Returslampumpestation Hvalsø Renseanlæg, Lejre Forsyning
 • 2015 – Bundbeluftning Them Renseanlæg, Silkeborg Spildevand
 • 2014 – Udbygning af Tønder Renseanlæg, Tønder Spildevand
 • 2014 – Opgradering af Hummelvig Renseanlæg, Sønderborg Forsyning
 • 2014 – Opførelse af nyt renseanlæg i Mariagerfjord, Envidan
 • 2014 – Bassin ved Riegels Grund, Stålleverancer, Energi Viborg
 • 2014 – Forrenseanlæg – Kolding Spildevand
 • 2014 – Udbygning af Holsted Renseanlæg, Vejen Forsyning
 • 2014 – Transportanlæg Galten – Skovby, Skanderborg Forsyningsvirksomhed
 • 2014 – Udbygning af Skovby Renseanlæg, Skanderborg Forsyningsvirksomhed
 • 2013 – Udbygning af Horslunde Renseanlæg, Lolland Forsyning
 • 2013 – Udvidelse af Horsens Centralrenseanlæg, Horsens Vand
 • 2012 – Etablering af nyt sandfang og efterklaringstank St. Heddinge Renseanlæg, Stevns Spildevand
 • 2012 – Levering og montering af maskinudrustning til Pilehaven, Assens Forsyning
 • 2012 – Levering og montering af komplet skruepresseinstallation til slamafvanding,  Gårdeby Renseanlæg, Arwos Forsyning
 • 2011 – Smedearbejder på Ålestrup Renseanlæg, Vesthimmerlands Vand
 • 2011 – Udvidelse af slamlager og sandafvanding Stistrup Renseanlæg, Vesthimmerlands Vand
 • 2011 – Udbygning af slamhåndtering Skagen Renseanlæg, Frederikshavn Forsyning
 • 2011 – Komplet skyllesystem til 2 regnvandsbassiner ved Hjørring Renseanlæg, Hjørring Vandselskab
 • 2010 – Renovering af pumpestation, Åbenrå Forsyning
 • 2010 – Ny risteinstallation Fredericia Renseanlæg, Fredericia Spildevand
 • 2010 – Kapacitetsudvidelse af Ørbæk Renseanlæg, Nyborg Forsyning & Service
 • 2010 – Kapacitetsudvidelse af Viborg Renseanlæg, Energi Viborg
 • 2010 – Udbygning af Bjerregrav Renseanlæg, Viborg Kommune
 • 2010 – Odense Å – etape 2, Ny pumpestation/reguleringsbygværk, Skov- og Naturstyrelsen, Faaborg
 • 2010 – Trappendal Renseanlæg, Ombygning og udvidelse af renseanlæg, Kolding Kommune
 • 2010 – Mosede Renseanlæg, Montering af slamafvandingsanlæg, EnviDan Service
 • 2010 – Jels, Nyt sparebassin med pumpestation, Vejen Kommune
 • 2009 – Hellet, Ny pumpestation, Vejen Kommune
 • 2009 – Kongehøj/ Skudstrup/ Skodborg/Foldingbro, 4 stk. tørtopstillede pumpestationer, Vejen Kommune
 • 2009 – Stegholt Renseanlæg, Levering og montering af komplet nyt fedtfang, Åbenrå Kommune
 • 2009 – Danish Crown Slagteri, Optimering af forrenseanlæg, Danish Crown Ringsted
 • 2009 – Ålborg Renseanlæg Øst/Vest, Levering og montering af lydkapper, Ålborg Kommune
 • 2009 – Middelfart Trafikhavn, Ny pumpestation samt udløbsbygværk, Middelfart Kommune
 • 2009 – Søholt Renseanlæg, Slamreduktion, Silkeborg Kommune
 • 2008 – Stegholt Renseanlæg, Nyt forbehandlingsanlæg, Åbenrå Kommune
 • 2008 – Brædstrup Bassinanlæg, Horsens Kommune
 • 2007 – Sparebassin Enevold Sørensens Vej, Entr. Anton Knudsen
 • 2007 – Danish Crown Slagteri, Udbygning af renseanlæg, Danish Crown Blans
 • 2007 – Sparebassin og pumpestation, Thorup Rende – Odense Vandselskab, Per Aarsleff
 • 2007 – Sparebassin, Tarupgårdsvej – Odense Vandselskab, Hansson & Knudsen
 • 2006 – Hammel Renseanlæg, 3 nye pumpestationer, Hammel Kommune
 • 2006 – Varde Renseanlæg, Nyt forbehandlingsanlæg, Varde Kommune
 • 2006 – Herning Renseanlæg, Nyt beluftningsudstyr etape 1 & 2, Herning Kommune
 • 2005 – Hørning Renseanlæg, Nyt forbehandlingsanlæg, Hørning Kommune
 • 2005 – Transportanlæg, 3 nye pumpestationer, Holsted Kommune
 • 2005 – Horsens Renseanlæg, Ny klaringstank samt målebygværk, Horsens Kommune
 • 2004 – Hirtshals Renseanlæg, Nyt forbehandlingsanlæg, Hirtshals Kommune
 • 2004 – Otterup Renseanlæg, Nyt forbehandlingsanlæg, Otterup Kommune
 • 2004 – Stegholt Renseanlæg, 2 stk. sparebassiner , Åbenrå Kommune
 • 2003 – Hammel Renseanlæg, Nyt forbehandlingsanlæg, Hammel Kommune
 • 2003 – Stistrup Renseanlæg, Nyt beluftningsudstyr, Farsø Kommune
 • 2003 – Toftlund Renseanlæg, Nyt komplet anlæg, Nørre-Rangstrup Kommune
 • 2002 – Odense Renovation, 7 stk. pumpestationer, Odense Kommune
 • 2002 – Sdr. Bjert Renseanlæg, Nyt forbehandlingsanlæg, Kolding Kommune
 • 2001 – Strandgården Renseanlæg, Nyt komplet anlæg, Gudme Kommune
 • 2000 – Gårdeby Renseanlæg, Nyt komplet anlæg, Tinglev Kommune
Diverse opgaver
 • 2009 – Hjørring Vandværk, Levering og montering af komplet rørinstallation, Krüger A/S
 • 2005 – Vingsted Centret, Stål til ny skydebane, Per Aarsleff
 • Reparation af maskinudstyr hos Expan, Brørup
 • Levering af diverse bygningsstål til Tømmermester Henning Nielsen, Brørup